Potrubársky kurz

Absolvent modulu ovláda čítanie izometrického výkresu. Ovláda izometrické skratky materiálu, chápe princíp 2Dznačenia potrubnej trasy v priestore. Ovláda zápis zvarov do tzv. Welding listu. Pozná skratky pre rôzne typy uložení a konzol.

Je oboznámený s materiálom, s ktorým sa počas svojej praxe bude stretávať. Ovláda princípy obrábania materiálu ako napr. úkosovanie, výroba nápichu, opracovávanie nipoletu.

Je oboznámený s prípravou materiálu prezvárača.

Chápe problematiku nastavovania a montáže potrubárskych spojov.

Vie zostaviť potrubársku figúru pomocou izometrického výkresu.

Vie diagnostikovať problém.

Zvláda pracovné postupy pri montáži ventilov, prírubových spojov.

Je schopný aktívne pracovať s izometrickým výkresom.

Vie pracovať s ručným mechanickým náradím ako napr. PKS a LugAll.

Vie opracovávať materiál a pripraviť  zložité potrubárske figúry a spoje na zváranie.

Ovláda základne pokyny pre žeriav. Vie pracovať s ručným mechanickým náradím ako napr. PKS, LugAll, atď. Ovláda základne technické výrazy v anglickom jazyku.

 

Po absolvovaní kurzu sa uplatní ako potrubár, ktorý opracováva materiál a pripravuje aj zložité potrubárske figúry a spoje na zváranie.

Miesto konania kurzu: Vranov n/T
Dátum konania kurzu: Podľa počtu uchádzačov. (min počet uchádzačov na otvorenie triedy je 6).
Termín najbližšieho kurzu: Pozri termíny kurzov
Trvanie kurzu- 2-4 týždne
Rozsah kurzu- 40-195hod (45min)
Cena-  40hod modul/289 €
             115hod modul/ 489€
             195hod modul/ 589€
             
               alebo ZADARMO*
            *Platí pre nezamestnaných, ktorí sú vedení na Úrade práce
 

Odborná príprava na výkon činnosti potrubára v energetickom priemysle