Potrubárske kurzy -  energetický priemysel

Potrubár- STANDARD

Trvanie kurzu- 2 týždne
Rozsah kurzu- 72 hod.
Cena- 598€

Modul STANDARD  je určený pre  frekventantov, ktorí chcú pracovať v energetickom priemysle na pozícií potrubára, no nemajú dostatočné praktické (nastavovanie potrubárskych spojov) a teoretické (čítanie izometrických výkresov) znalosti.

Cieľom tohto modulu je príprava absolventov na výkon činnosti potrubára v energetickom priemysle s dôrazom na najčastejšie a najdôležitejšie pracovné úkony s ktorými sa počas svojej praxe budú stretávať.

Modul STANDARD obsahuje teoretickú a praktickú výučbu. 

 

 

Absolvent kurzu ovláda čítanie izometrického výkresu. Pozná izometrické skratky materiálu. Je oboznámený s materiálom, s ktorým sa počas svojej praxe bude stretávať. Ovláda princípy obrábania materiálu ako napr. úkosovanie a kalibrovanie. Je oboznámený s prípravou materiálu pre zvárača. Chápe problematiku nastavovania a montáže prírubových a iných spojov. Vie zostaviť potrubársku figúru pomocou izometrického výkresu. Vie diagnostikovať problém. Zvláda pracovné postupy pri montáži ventilov a prírubových spojov. Aktívne pracuje s izometrickým výkresom. Ovláda základne pokyny pre žeriav.

 

Po absolvovaní kurzu sa uplatní ako potrubár, ktorý opracováva materiál a pripravuje potrubárske spoje podľa izometrickej dokumentácie  pre zvárača.