Potrubárske kurzy -  energetický priemysel

Potrubár- PROFI

Trvanie kurzu- 3 týždne
Rozsah kurzu- 108 hod.
Cena- 589€*
*Pre nezamestnaných je prostredníctvom REPASu náš kurz ZADARMO

Modul PROFI  je určený pre  frekventantov, ktorí chcú získať komplexné znalosti v nastavovaní potrubárskych spojov , izometrického výkresu a trigonometrie. 

Cieľom tohto modulu je príprava absolventov na výkon činnosti potrubára v energetickom priemysle s dôrazom na najčastejšie, najdôležitejšie a najzložitejšie pracovné úkony s ktorými sa počas svojej praxe budú stretávať.

Modul PROFI obsahuje teoretickú a praktickú výučbu v rozšírenejšom a obohatenejšom formáte ako je to pri moduloch BASIC a STANDARD + je obohatený o trigonometrické výpočty.

 

 

Absolvent kurzu ovláda čítanie izometrického výkresu. Pozná aj menej bežné, či komplikované izometrické skratky materiálu. Je oboznámený s materiálom, s ktorým sa počas svojej praxe bude stretávať. Ovláda princípy obrábania materiálu ako napr. úkosovanie, kalibrovanie a tvorbu nápichu. Je oboznámený s prípravou materiálu pre zvárača. Chápe problematiku nastavovania a montáže prírubových a potrubárskych spojov.  Vie zostaviť potrubársku figúru pomocou izometrického výkresu a to aj podľa zložitého zápisu šrafovania. Vie diagnostikovať problém. Zvláda pracovné postupy pri montáži ventilov a prírubových spojov. Aktívne pracuje s izometrickým výkresom. Ovláda základne pokyny pre žeriav. Pozná najfrekventovanejšie a najdôležitejšie názvy izometrických skratiek v anglickom a nemeckom jazyku.

 

Po absolvovaní kurzu sa uplatní ako potrubár, ktorý opracováva materiál a pripravuje aj zložité potrubárske spoje podľa izometrickej dokumentácie  pre zvárača, so znalosťou trigonometrie a tabuľkových výpočtov pre daný materiál.