Potrubárske kurzy -  energetický priemysel

Prírubové školenie

STn

din

Príruby a ich spoje

Kvalifikácia personálu spôsobilého na montáž skrutkových spojov na kritických častiach prevádzkovaných tlakových systémov

Spôsobilosť technikov pracujúcich so skrutkovými spojmi je kľúčovým faktorom bezpečnej prevádzky systému so skrutkovými spojmi tlakových častí a dosiahnutia najvyššieho výkonu skrutkových spojov tlakových častí.

Európska norma EN 1591-4 je určená pre technikov pracujúcich so skrutkovými spojmi a ich nadriadených pracovníkov, zodpovedných technikov, ktorí rozoberajú, montujú a uťahujú skrutkové spoje akéhokoľvek tvaru kritických častí prevádzkovaných tlakových systémov. Prírubové školenie zabezpečuje dosiahnutie spôsobilosti pri využívaní zručností na bezpečné a úspešné rozoberanie, montovanie a uťahovanie skrutkových spojov tlakových častí.

Podstatné prvky nevyhnutné pre dosiahnutie spôsobilosti sú:

  • Teoretické vedomosti v kombinácii s praktickou skúsenosťou na mieste, alebo so simulovanou činnosťou v prevádzke.

  • Posúdenie zodpovedným posudzovateľom, ktorý overí že požadovaná úroveň vedomostí, zručností a schopností sa dosiahla a môže sa používať v súlade s prevádzkovaným postupom.

Certifikácia podľa európskej normy EN 1591-4 poskytuje osvedčenie o všeobecnej spôsobilosti.

Temíny školení: podľa počtu frekvetantov

Rozsah školnia: 6hod

Miesto školenia: podľa požiadaviek klienta

Cena: od počtu frekventantov- od 120€ bez DPH

Cena pre firmy: podľa počtu frekventatov

Náš partner a odborný garant:

STN/DIN
EN 1591-4