Potrubárske kurzy -  energetický priemysel

INDIVIDUÁLNE ŠKOLENIE

Trvanie kurzu- 1-2dni

Rozsah kurzu- 10 hod.

Cena- 189€ bez Certifikátu

            289€ s Certifikátom

Individuálne potrubárske školenia sú určené pre pracovníkov a uchádzačov, ktorí už majú skúsenosti s prácou potrubára no zároveň sa potrebujú zdokonaliť v určitých častiach potrubárčiny. Sem napr. radíme: zakreslenie potrubnej trasy, šrafovanie, trigonometria, izometrické skratky a iné.  Počas dvoch dní intenzívneho školenia Vám priblížime izometrický výkres podľa vašich požiadaviek. Druhou (voliteľnou) časťou tohto individuálneho školenia je aj praktický nácvik skladania potrubárskej figúry podľa izometrického výkresu. 

Po kurze Vám vystavíme certifikát s predmetnou skladbou výučby.   

Kontakt: 0905 475 845