Potrubárske kurzy -  energetický priemysel

Termíny

Potrubárskych kurzov

Mesto               Modul              termín  

Vranov n/T

Profi - 589€

Pre obmedzenia spojené s ochorením COVID-19 sú  termíny potrubárskych kurzov zrušené. Predpokladaný začiatok najbližšieho  kurzu: december -2020