top of page

POTRUBÁRSKY kurz

ONLINE

Certifikácia potrubárov je už povinnosťou!

IZOMETRIC Piping Quality System Vám prináša jedinečný edukačný program!
Vďaka online edukácii nielen zlepšíte svoje znalosti čítania izometrického výkresu a nastavovania potrubárskych spojov, ale rovnako tak získate aj Certifikát potrubára, ktorý vás oprávňuje vstúpiť do priemyselného závodu.

CERTIFIKÁT

OSNOVA potrubárskeho kurzu so záverečným testom potrubára

1) Úvod 
a. Cieľ kurzu
b. Opis práce potrubára
c. Oceľ
d. Príprava zvarových plôch

2) Izometrické premietanie
a. Výkresové pohľady na potrubie
b. Izometrická mriežka
c. Izometrický kríž
d. Orientácia podľa severu
e. Šrafovanie v izometrickom výkrese
f.  Video prezentácia

3) Rúry
a. Rozmery rúr
b. Hrúbka steny
c. Video prezentácia

4) Skladba izometrického výkresu
a. Trasa, Rozpiska, Legenda
b. Rúry v izometrickom výkrese
c. Kolízie v izometrickom výkrese
d. Video prezentácia

5) Tvarovky
a. Tvarovky podľa typu spoja
b. Video prezentácia

6) Kolená
a. Rozmery kolien
b. Kolená v izometrickom výkrese
c. Video prezentácia

7) Výpočty a trigonometria
a. Výpočet osi 90°kolena
b. Výpočet osi 45°kolena
c. Výpočet osi ľubovoľného kolena
d. Rezanie kolena podľa uhla
e. Trigonometria
f. Video prezentácia

8) Redukcie
a. Typy redukcii
b. Výpočet ofsetu
c. Redukcie v izometrickom výkrese
d. Video prezentácia

9) T-kus
a. Rozmery T-kusu
b. T-kus v izometrickom výkrese
c. Video prezentácia

10) Príruby
a. Rozdelenie prírub
b. Príruby podľa typu spojenia
c. Príruby podľa typu tesniacej plochy
d. Príruby podľa operačného tlaku
e. Príruby v izometrickom výkrese
f.  Video prezentácia

11) Tesnenia
a. Rozdelenie tesnení
b. Tesnenie v izometrickom výkrese
c. Video prezentácia

12) Skrutky
a. Rozdelenie skrutiek
b. montáž skrutiek
c. Matice
d. Skrutky v izometrickom výkrese
c. Video prezentácia

13) Armatúry
a. Definícia
b. Typy armatúr
c. Armatúry v izometrickom výkrese
d. Video prezentácia

14) POTRUBÁRSKY TEST

1.jpg
2.jpg
3.jpg
bottom of page