POTRUBÁRSKY kurz

mapa empty white.webp

Vranov n/T

Levice

Potrubár 

Trvanie kurzu- 3-4 týždne (závisí od počtu frekventantov)

Rozsah kurzu- 115-195 hod.

Miesto konania - Levice, Vranov n/T

Certifikát - Áno

Cena- 698€*

*Pre nezamestnaných je prostredníctvom REPASu náš kurz ZADARMO
Potrubársky kurz s praktickým nácvikom je určený pre  frekventantov, ktorí chcú získať komplexné znalosti v nastavovaní potrubárskych spojov , izometrického výkresu a trigonometrie. 

Cieľom kurzu je príprava absolventov na výkon činnosti potrubára v energetickom priemysle s dôrazom na najčastejšie, najdôležitejšie a najzložitejšie pracovné úkony s ktorými sa počas svojej praxe budú stretávať.

 

Absolvent kurzu ovláda čítanie izometrického výkresu. Pozná aj menej bežné, či komplikované izometrické skratky materiálu. Je oboznámený s materiálom, s ktorým sa počas svojej praxe bude stretávať. Ovláda princípy obrábania materiálu ako napr. úkosovanie, kalibrovanie a tvorbu nápichu. Je oboznámený s prípravou materiálu pre zvárača. Chápe problematiku nastavovania a montáže prírubových a potrubárskych spojov.  Vie zostaviť potrubársku figúru pomocou izometrického výkresu a to aj podľa zložitého zápisu šrafovania. Vie diagnostikovať problém. Zvláda pracovné postupy pri montáži ventilov a prírubových spojov. Aktívne pracuje s izometrickým výkresom. Ovláda základne pokyny pre žeriav. Pozná najfrekventovanejšie a najdôležitejšie názvy izometrických skratiek v anglickom a nemeckom jazyku.

 

Po absolvovaní kurzu sa uplatní ako potrubár, ktorý opracováva materiál a pripravuje aj zložité potrubárske spoje podľa izometrickej dokumentácie  pre zvárača, so znalosťou trigonometrie a tabuľkových výpočtov pre daný materiál.

OBSAH kurzu

 • Nastavovanie potrubárskych spojov

         Pratická časť

 • Nastavovanie rúr

 • Meranie a rezanie kolien

 • Nastavovanie Prírub, T-kusu, Excentrických redukcií, 

 • Meranie na os

 • zostavenie potrubárskej figúry...

09.jpg
 • Čítanie izometrických výkresov  

         Teoretická časť

 • Výkresové pohľady na potrubie

 • Izometrická mriežka

 • Izometrický kríž

 • Orientácia podľa severu

 • Šrafovanie v izometrickom výkrese

 • Trasa, Rozpiska, Legenda

 • Kolízie v izometrickom výkrese

 • Tvarovky podľa typu spoja

 • Izometrické skratky...

classroom izometric.PNG
 • Potrubárska trigonometria

 • Výpočet osi 90°kolena

 • Výpočet osi 45°kolena

 • Výpočet osi ľubovoľného kolena

 • Rezanie kolena podľa uhla

 • Trigonometria

 • Výpočet ofsetu excentrickej redukcie...

 • Sme JEDNOTKA na Slovensku v poskytovaní potrubárskych kurzov!

 • Akreditované kurzy ministerstvom školstva SR

 • Máme za sebou už viac ako 50 absolvovaných kurzov!

 • Pripojte sa do nášho tímu a získajte okrem certifikátu aj pravidelne zasielanie pracovných ponúk 

izometric pipefitter course.PNG
absolvents izometricPNG.PNG

Rezervujte si miesto!

Nezáväzná prihláška

Ďakujeme za váš záujem!