top of page

Prírubové spoje EN1591_4

Spôsobilosť technikov pracujúcich so skrutkovými spojmi je kľúčovým faktorom bezpečnej prevádzky systému so skrutkovými spojmi tlakových častí a dosiahnutia najvyššieho výkonu skrutkových spojov tlakových častí.

Európska norma EN 1591-4 je určená pre technikov pracujúcich so skrutkovými spojmi a ich nadriadených pracovníkov, zodpovedných technikov, ktorí rozoberajú, montujú a uťahujú skrutkové spoje akéhokoľvek tvaru kritických častí prevádzkovaných tlakových systémov. Prírubové školenie zabezpečuje dosiahnutie spôsobilosti pri využívaní zručností na bezpečné a úspešné rozoberanie, montovanie a uťahovanie skrutkových spojov tlakových častí.

Podstatné prvky nevyhnutné pre dosiahnutie spôsobilosti sú:

  • Teoretické vedomosti v kombinácii s praktickou skúsenosťou na mieste, alebo so simulovanou činnosťou v prevádzke.

  • Posúdenie zodpovedným posudzovateľom, ktorý overí že požadovaná úroveň vedomostí, zručností a schopností sa dosiahla a môže sa používať v súlade s prevádzkovaným postupom.

Certifikácia podľa európskej normy EN 1591-4 poskytuje osvedčenie o všeobecnej spôsobilosti.

Temíny školení: podľa počtu frekvetantov

Rozsah školnia: 6hod

Miesto školenia: podľa požiadaviek klienta

Cena: 139€

Prihláška na tel.č.: +421 905 475 845 

bottom of page