top of page

SCC - certifikát

Sicherheits Certifikat Contraktoren

IZOMETRIC- potrubárske kurzy zabezpečujeme svojím absolventom, ako aj firmám, certifikované školenia pre kvalifikovaný výkon povolania v oblasti bezpečnosti pri práci – SCC školenie. Školenie je ukončené testom, s medzinárodne uznávaným certifikátom, ako jedinečným doplnkom oprávnenia pre práce na zvlášť rizikových pracoviskách, kde sa tento certifikát vyžaduje.

​SCC je školenie zamerané na manažovanie bezpečnosti a ochrany pri práci pre dodávateľov. Obsahuje súbor poznatkov a požiadaviek na výkon povolania v oblastiach: 

   -  identifikácia nebezpečenstiev a hodnotenie rizík,

   -  príčiny úrazov a hlásenie úrazov,

   -  bezpečné správanie sa na pracovisku,

   -  úlohy, práva a povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov,

   -  predpisy vzhľadom k pracovným miestam a pracovným činnostiam,

   -  núdzové opatrenia, nebezpečné látky a nebezpečný náklad,

   -  protipožiarna ochrana a ochrana pred výbuchmi,

   -  pracovné prostriedky a postupy,

   -  elektrina a žiarenie,

   -  ergonómia pracovného miesta, osobné ochranné prostriedky.

    

Min.počet uchádzačov na kurze:

Trvanie SCC testu: 1hod

Vydanie Certifikátu SCAN: 3 dni

Vydanie Certifikátu ORIGINÁL: do 4 týždňov

CENA: 220€ 

Prihláška na.: +421 905 475 845, mailbox@izometric.org

220€

naša cena

bottom of page